วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หนทาง แนวทาง เคล็ดลับ การปฏิรูปประเทศไทย!!!

 1. ปฏิรูปประเทศอย่างไร ? 
ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว มีแนวโน้มที่จะกระจายอำนาจต่ำ เนื่องจากมีการผูกขาดอำนาจสูง การผูกขาดอำนาจ จะเกิดขึ้นทั้งโดยนักการเมือง และข้าราชการเอง
ประเทศไทย จะไม่มีทางแก้ปัญหานี้ตก หากไม่กระจายอำนาจออกไป ซึ่งในที่สุด ข้าราชการก็จะถูกแทรกแซง หรือไม่ก็เข้าไปรับใช้นักการเมือง เพราะเป็นผู้ให้คุณให้โทษได้ การกระจายอำนาจ จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ แม้ไม่หมดไป แต่ก็จะดีขึ้นมาก เพราะไม่มีใครที่สามารถผูกขาดอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด 2. การกระจายอำนาจ ทำอย่างไร ? 
ทำได้โดย การทำให้ประเทศเป็นรูปแบบรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอำนาจสูง กล่าวคือ เป็นรัฐเดี่ยวที่ใกล้จะเป็นสหพันธรัฐ (Quasi Federal State) เช่น อังกฤษ หรือเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอำนาจสูง เช่น ญี่ปุ่น และกลไกที่นำมาช่วยได้ มีอาทิ

- การให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดให้ การยกจังหวัดเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ (ไม่ใช่ภูมิภาค) เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งหมายความว่า ไม่มีอะไรมาทัดทานประชาชนได้ วิธีการเช่นนี้ จะเป็นการลดอำนาจของนักการเมือง คือ รัฐบาล และระบบราชการอันเป็นแขนขาที่นักการเมืองใช้


- กองทัพ จะไม่สามารถปฏิวัติได้สำเร็จ เพราะอำนาจถูกกระจายไปทั่ว ไม่ได้ถูกรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพที่เดียว


- จากนั้น ให้ตำรวจไปสังกัดจังหวัดที่เป็นท้องถิ่น


- กระบวนการยุติธรรมจะต้องเฉียบขาด สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้ โดยไม่มีการต่อรองนอกระบบ


- โทษทางอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องไม่มีอายุความ


- ส่วนระบบการเมืองต้องออกแบบใหม่ เช่น ส.ส. ไม่ต้องสังกัดพรรค ซึ่งจะถูกควบคุมให้โหวตตามพรรค


- เพิ่ม ส.ส. สัดส่วนให้มากกว่า ส.ส. เขต เพราะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่บริหารพื้นที่ทุกตารางนิ้วอยู่แล้ว ส.ส. มีหน้าที่เพียงออกกฎหมาย ไม่ใช่ผันงบประมาณ


- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะต้องคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์


- ส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะยังคงสถิตย์อยู่ตลอดไป เช่น อังกฤษ และ ญี่ปุ่น


- ฯลฯ


ให้รัฐบาลรับผิดชอบเพียงด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศ การคลัง และการทหาร นอกนั้นให้จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดจะได้รับงบประมาณมากขึ้น อันเป็นการกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพ


รัฐบาลจะมีงบประมาณน้อยลง ไม่สามารถทำประชานิยมได้ตามอำเภอใจ

ประชาชนจะถูกฝึกให้เป็นพลเมืองมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบอนาคตของตัวเองในจังหวัดมากขึ้น ไม่ใช่แค่ผู้รอรับนโยบายจากรัฐ หรือแบมือขอนโยบายประชานิยมเท่านั้น มีการเล่นพวกพ้อง และอุปถัมภ์

ความขัดแย้งของประชาชนในชาติจะลดลง แม้จะไม่หมดไป แต่การจะคงสภาพนี้ไว้แบบเดิม จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะประเทศไม่อาจฝากชะตากรรมไว้ที่การเลือกตั้ง เพียงอย่างเดียว


การเป็นรัฐเดี่ยว ในรูปแบบนี้ จะมีเสถียรภาพ กว่าการเป็นรัฐเดี่ยวที่รวมศูนย์อำนาจอย่างมากแบบเดิม อันจะเป็นการแก้ปัญหา คนจำนวนมากที่ไม่เสียภาษี แต่กลับมีผลในการกำหนดทิศทางการเมืองจากการเป็นเสียงส่วนใหญ่ ในการเลือกตั้ง ถ้าอยู่แบบเดิมก็ ก็จะได้ หัวคะแนน ตำรวจ สส. ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นสายพาน ส่งนักการเมืองตามภูมิภาคต่าง ๆ ขึ้นสู่อำนาจ
 3. เจตจำนงในการปฏิรูปต้องเอาประชาชนนำ  ไม่ใช่นักการเมืองหรือชนชั้นนำ 
การปฏิรูปจะไม่สำเร็จ หากปล่อยให้นักการเมืองกำหนดทิศทางเอง ซึ่งผลประโยชน์จะไปตกอยู่กับนักการเมืองและชนชั้นนำ ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งมากว่า 80 ปี แต่ก็ไม่ไปไหน มีการปฏิวัติและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งเป็นเผด็จการรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายขวา (ควง อภัยวงศ์-ปชป.) และฝ่ายซ้าย (คณะราษฎร) ล้วนเป็นความโง่เขลาซ้ำซาก 80 ปี ที่คิดว่า รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งคือ ประชาธิปไตย ประเทศไทย ไม่เคยให้อำนาจกับประชาชน จึงกลายเป็นรัฐราชการที่ใหญ่โต อุ้ยอ้าย ที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับชนชั้นนำเท่านั้น

การสร้างประชาธิปไตยจึงต้องเริ่มสร้างโดยอำนาจของประชาชน "ธรรมะจึงจะสถิตย์อยู่" และเป็นธรรมาประชาธิปไตย ทั้งองค์รวม ด้วยเจตจำนงเหล่านี้ จะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ก่อนหรือหลัง ให้ระบบการเมืองและกลไกราชการ รองรับกับการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริง

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แอดโฆษณา (Ad) ของ Lazada ขาประจำมันโผล่มาอีกแล้วครับท่าน.........


จากรูป แอด ของ Lazada มันจะโชว์ให้เราเห็น และสินค้าที่เห็นในนั้น
คือสินค้าที่ผมเคยเปิดดูมันมาก่อน

ก็ไม่มีอะไรหรอกครับพอดี ผมเข้าไปดูของเว็บ Lazada.com บ่อยๆ ก็เลยสังเกตุเห็นว่า เวลาเราเข้าเว็บต่างๆ เราก็จะเห็นโฆษณา Ad บนเว็บต่างๆกันไป และบ่อยๆครั้งเราก็จะเห็นโฆษณาเว็บ Lazada ขาประจำโผล่มาอีกแล้ว เหมือนมันเก็บคุ๊กกี้ไว้ (Cookie) จำเราไว้ว่าเราไปเว็บนี้มาก่อน

เมื่อก่อนผมก็ไม่เอะใจเท่าไหร่นะ แต่พอมองโฆษณา เห็นมันบ่อยๆเข้า อ้าว โฆษณามันทำไมแสดงสินค้าเหมือนที่เราค้นหา หรือต้องการมันมาก่อน คือมันจะจำว่าเราเคยไปคลิกเลือกสินค้าที่เราดูมาหรือสนใจมากเป็นพิเศษ มันก็จะเอามาแสดงบนตัว แอดโฆษณาของ Lazada ด้วย คือเหมือนจะจูงให้เราอยากซื้อของชิ้นนี้มากขึ้นนะแหละ 

อ่าวแล้วนี้ถ้าคนที่รู้หรือสังเกตุเรื่องนี้เค้าจะไม่รู้ว่าเราสนใจสินค้าพวกนี้เหรอ แน่นอนตอนนี้ผมรู้แล้ว เช่นเราไปใช้งานเครื่องคอมฯคนอื่นๆ ต่อ หรือไปทำการทำงานอะไรบางอย่าง ลองเข้าเว็บเรื่อยเปื่อยดู ถ้ามันแสดงโฆษณา Lazada แล้วโผล่เจ้าสินค้าที่เค้าเคยไปเปิดดูมาก่อน ทีนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเค้าชอบสินค้าชนิดใหน และดูอะไรมาก่อน อย่างน้อยก็ทำให้รู้ความต้องการของเพื่อน หรือแฟนเราว่าเค้าต้องการสินค้าอะไรใน Lazada  

แต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ผมไ่ม่รู้ เช่นถ้าเค้าไม่เคยเข้า Lazada มาก่อนมันก็คงจะวนสินค้าตัวอื่นๆมาแทน ดังนั้นเราคงเดาไม่ได้หรอกว่าเค้าต้องการ หรือเคยเปิดเข้าไปดูสินค้าใน Lazada มาก่อนอย่างไร และแค่ไหน

โอเคเรื่องนี้ก็เลยทำให้ผมเข้าใจรูปแบบโฆษณาแบบนี้มากขึ้น ก็เลยเอามาเล่าให้อ่านครับ......


๋Jay-VEGA

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคนิค เคล็ดลับ การหา Keyword คีย์เวิด ทองคำ ราคาสูง

 เป็น 1 หนึ่งในเทคนิคการหา คีย์เวิร์ด ราคาสูง
 และมีมูลค่าสูง ราคาแพง 

การหา Keyword หาไปเรื่อย คีย์เวิร์ดของเรา ได้ราคาสูง
ดู Clip VDO ด้านล่างนะครับวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รีวิวสั้นๆ(review) เครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 ใหม่ล่าสุดจาก DongITsound

      สวัสดีครับเพื่อนๆผมDongITSound กลับมาแล้วครับ หลังจากที่หายหน้าไปนานตั้ง รีวิวสั้นๆแนะนำเครื่องพิมพ์ SAMSUNG LASER COLOR PRINTER CLP-365w กันไปได้มีเพื่อนๆที่สนใจโทรสอบถามเป็นจำนวนมาก  และวันนี้ครับมาแนะนำเครื่องพิมพ์ หัวเข็มสั้น24(DOT) ใหม่ล่าสุดจากEpson รุ่น LQ-310 ซึ่งอัพเกรดมาจากตัวเดิม LQ-300 ที่เพื่อนเคยรู้จักกันดี ซึ่งตอนนี้สั่งซื้อเข้ามาใช้งานจริง 2 เครื่องแล้วครับเสียงเงียบมากใช้งานง่าย และเร็วกว่าตัวepson LQ300+มากเลย เยียมมากจริงๆ

 มาดูประวัติหน้าตาคราวๆต้นตำราของEPSON LQ-310กันก่อนครับ
 EPSON LQ-300+ II

 ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์ แคร่สั้น

คุณสมบัติพิเศษ

 • ณสมบัติพิเศษ

  • Product Feature
   เพิ่มความเร็วการประมวลผลด้วยบัฟเฟอร์ข้อมูลที่ป้อนเข้าขนาด 64KB

 • Product Feature
  ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 300 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)


 • Product Feature
  เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยการพิมพ์ครั้งละ 4 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)


 • Product Feature
  เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่องเสียบหลากหลายในตัวเครื่อง ทั้งช่องเสียบแบบ USB, SERIAL และ PARALLEL

 • Product Feature
  สามารถเลือกรูปแบบบาร์โค้ดได้ถึง 8 รูปแบบ  **สนใจติดสอบถามได้ที่ **

  Dongitsound(โด่ง)

  086-7031603 อีเมล์ dongitsound@gmail.com

  สอนวิธีการติดตั้งจนใช้งานได้จริง

  หมึกที่ใช้แบบตลับ ริบบอน  • S015506 Black Ribbon Cartridge #7753(C13S015506)


  สำหรับเพื่อนๆที่ยังใช้ EPSON LQ-300+ II กันอยู่สามารถดาวน์โหลดไดร์เวอร์และคู่มือได้
  ตามลิงค์นี่เลย


         เป็นไงครับรุ่น EPSON LQ-300+ II นี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมกันมาเกือบ10ปีแล้ว อืดมากเลยเล็กกระทันรัดสะดวกมาก ใช้พื้นที่นิดเดียวเหมาะวางกับโต๊ะทำงาน ที่นี้มาถึงคิวเจ้า EPSON LQ-310+ตัวใหม่ล่าสุดกันแล้วมาดูรีวิวสั้นๆ(review) เครื่องพิมพ์ Epson LQ-310+เลยครับบบบบบบบ.......

      
  รีวิวสั้นๆ(review) เครื่องพิมพ์ Epson LQ-310

  เครื่องพิมพ์ระบบเข็มกระแทก-แคร่สั้น 24 เข็มพิมพ์


  เครื่องพิมพ์ราคาประหยัด ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วสำหรับทุกองค์กร
      มาแบบใหม่ๆสดร้อนๆเลยครับ


         
   ที่ข้างกล่องจะแนะนำตลับผ้าหมึกริบบอนที่ใช้ 
   กับเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 
   ใช้ -รุ่นBlack Fabric Ribbon  Cartridge(S015634) (C13S015639)

  (แนะนำให้ใช้ตลับผ้าหมึกพิมพ์แท้เอปสันเท่านั้น)

  สนใจติดสอบถามได้ที่ 
  DongitsoundZ(โด่ง)
  086-7031603 อีเมล์ dongitsound@gmail.com


                                          - เปิดมาภายในกล่องเป็นแบบนี้


  เปิดกล่องออกมาจะมีอุปกรณ์ที่แถมตามปกติ ก็มี 1.คู่มือ 2.ตลับผ้าหมึกแท้ 3. สายไฟAC 
  4.สายUSB           -โฉมหน้าใกล้ๆของเจ้ เครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 เป็นไงครับสวยงามมากทีเดียวดูดีกว่าเก่าเยอะเล็กกระทัดรัดดีมาก   -ด้านในเครื่องเปิดฝาออกมา ตอนนี้คือติดตั้งตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 เรียบร้อยแล้ว สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ตามคู่มือที่ให้มาได้เลยครับ ไม่ยากเท่าทีควรเป็นแล้วเป็นเลยอาจต้องใช้ปากกาหัวแหลมเป็นตัวช่วยในการ ดันผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310ลงทีาหน้าหัวเข็มด้วย**สนใจติดสอบถามได้ที่ **Dongitsound(โด่ง) 086-7031603 อีเมล์ 
  dongitsound@gmail.comสอนวิธีการติดตั้งจนใช้งานได้จริง


      ด้านหน้าครับเหมือนติดตั้งอุปกรณ์ที่ให้มาเสร็จแล้วหน้าเป็นแบบนี้       

           -    สายพานนำกระดาษต่อเนื่องเข้าด้านหลังเครื่อง


          - ออกแบบมาพิเศษเพื่อสมกับเล็กกระทัดรัดจริงๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 รุ่น ที่เสียบสายUSB กับฃพอร์ตเสริม SERIAL, PARALLEL อยู่ด้านล่างเลย แต่สงสัยว่าทำช่องเสียบสายไฟAC
  ดันอยู่ด้านหลัง น่าจะอยู่ด้านล่างไปเลย

  เหตุผลคุณสมบัติของEPSON LQ310

  ทำไมต้อง EPSON LQ310

  Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ
  ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและแม่นยำ

  การประมวลผลความเร็วสูง

  พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนเกือบ 40%

  เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน

  The Epson LQ-310 also has an improved reliability rating that is an astonishing 67% higher than its predecessor that was already renowned for its dependability. The LQ-310 is rated for a mean time before failure (MTBF) of 10,000 POH (power on hours) compared to the older model’s 6,000 POH.
  Epson LQ-310 มีอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะ
  ช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

  สามารถใช้กับกระดาษคาร์บอนหลายชั้น

  Epson LQ-310 สามารถพิมพ์บนกระดาษคาร์บอน 4 ชั้น (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา).

  ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ

  ด้วยพอร์ต USB ในตัว หรือพอร์ตเสริม Serial, Parallel ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
  สรุปแล้วคุณสมบัติพิเศษ
  • Product Feature
   ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 
   CPI)

  • Product Feature
   พิมพ์แบบฟอร์มได้ถึง 4 ชุด(1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)


  • Product Feature
   ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อด้วย USB ในตัว 
   หรือพอร์ตเสริม SERIAL, PARALLEL


  • Product Feature
   ใช้พลังงานเพียง 1.3W เมื่ออยู่ใน SLEEP MODE

  **สนใจติดสอบถามได้ที่ **

  Dongitsound(โด่ง)

  086-7031603 อีเมล์ dongitsound@gmail.com

  สอนวิธีการติดตั้งจนใช้งานได้จริง
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อยู่ดีๆ Dropbox เพิ่มเนื้อที่ให้ฟรี 50 Gb Serprise เซอร์ไฟรส์ มากๆ

เดิมผมใช้ Dropbox มาหลาย ปี แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมันมากเท่าไหร่ แต่ที่ผ่านมาผมก็เชิญเพื่อนๆ เข้าใช้ Dropbox โดยใช้อีเมล์เชิญไปหลายๆ ครั้ง ซึ่งหลังจากเชิญแล้วคนที่ได้รับอีเมล์เราไป และทำให้ Dropbox เค้าเพิ่มพื้นที่ให้ มีอยู่ดังนี้

1.เค้าอาจจะอ่านดูเฉยๆ
2.เค้าจะสมัครตามคำเชิญชวน ของเรา
3.เค้าอ่านแต่ไม่ได้คลิกสมัครจาก ลิ้งค์ Dropbox ในอีเมล์เนื่องจากอาจจะ มีอีโก้ (คิดว่าไปสมัครเองข้างนอกโดยไม่ต้องพึ่งลิงค์ Dropbox ที่เราเชิญให้สมัคร

ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างไร แต่ผมก็ชอบ Dropbox ตรงที่ว่าเมื่อเราส่งอีเมล์ออกไปเชิญ แต่ละคนจาก ลิสรายชื่ออีเมล์ของเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีกี่รายชื่ออีเมล์ก็ตาม มันก็จะส่งอีเมล์ไปเชิญเพื่อน ของเราทั้งหมด

และแม้แต่ว่าเค้าอ่าน แล้วเฉยๆไม่ทำอะไร หรืออาจจะไปสมัครทีหลังก็ได้โดย (หยิ่ง) ไม่สมัครจากลิงค์ที่เราส่งเชิญให้ไปก็ตาม  เมื่อเค้าไปสมัครภายหลังด้วยวิธีใดๆ Dropbox มันก็จะรู้เองว่าคนๆนี้ เราเคยเชิญให้เค้าใช้ Dropbox มาก่อน แล้ว Dropbox มันก็จะจัดให้คนที่สมัครนั้นเป็นเหมือน Down line ของเรา แล้วทาง Dropbox ก็จะมอบเนื้อที่ เพิ่มให้เรา ประมาณ 500 เมกได้มั้ง(อันนี้ผมไม่แน่ใจ) และที่ผ่านๆมา ผมก็ใช้ Dropbox มาเรื่อยๆ อาจจะมากน้อยในแต่ละช่วง

แต่ที่น่าสนใจก็คือ Dropbox ก็จะมีเมล์แจ้งเราเมาเรื่อยๆ เลยว่า มีเพื่อนๆ ของเราที่เราเชิญให้ใช้ Dropbox ไปนั้น เค้าเหล่านั้นได้ทยอยสมัคร Dropbox มากเรื่อยๆ บางคนสมัคร Dropbox หลังจากผมเชิญ ผ่านมากว่า 3 ปีที่แล้วก็มี แล้วเค้า Dropbox ก็จะให้รางวัลเราเป็นเนื้อที่เพิ่มขึ้นมา 350-500 Mb

แต่ละสุดนี้ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ Dropbox ก็ส่งอีเมล์มาว่าคุณมีเนื้อที่เพิ่ม ซึ่ง Dropbox ให้มาก กว่า 50 Gb  ห้าสิบ กิกกะไบต์!!! พระเจ้า ดูตามภาพด้านล่างนะครับบทความนี้ก็ไม่มีอะไร ผมแค่จะเล่าถึง Dropbox จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบัญทึกไว้เท่านั้นครับ.....

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิธีแก้ ปัญหา เสียบไดร์ฟ แล้ว USB ฟ้อง ไม่ทำงาน ( Usb device not recognized malfunction) USB ไม่ทำงาน


บ่อยๆครั้งเราต้องการจะใช้งาน Flash Drive หรือต้องการจะเสียบอุปกรณ์ที่มี USB
เข้ากับคอมพิวเตอร์ มันก็มักจะพบปัญหาว่า ตัว Drive USB มันไม่รู้จักอุปกรณ์ของเรา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็เสียบใช้ได้เป็นปกติ แต่มาคราวนี้ไม่ติดซะงั้น

และเมื่อเสียบ USB เข้าไปมันก็จะฟ้องว่าค้นพบอุปกรณ์ แล้วคอมฯมันก็จะหา Driver
ให้โดยอัตโนมัติ แต่กรณีที่เสียบไปแล้วมันฟ้องคำว่า Usb device not recognized malfunction
นั้นหมายถึงมันฟ้องเราว่าคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถจำ ระลึก ถึงตัว USB ตัวนี้ได้


วิธีแก้เบื้องต้นผมแนะนำให้ดาวโหลดโปรแกรม WiseFixer 4.0.rar
แล้วกดปุ่มซ่อมแซมภายในโปรแกรมให้หมด แล้ว Restart เครื่อง แล้วลองเสียบ USB
ดูว่ามันใช้งานได้ไหม

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ยุง เป็นเรื่องรำคาญ ต้องไล่ หรือกำจัดมัน


สำหรับบางคนยุงเป็นเรื่องก่อความรังควาญให้เรามาช้า นาน ไม่ว่าจะนั่งใหน นอนที่ไหน
ทำกิจกรรมอะไร มันก็จะมาเกาะ แล้วเจาะกัดดูดเลือดเราออกมาได้อยู่บ่อยครั้ง

บางคนชินบางคนก็ไม่ชิน แต่ความชินนี้ผมเห็นบางคนที่เค้าบอกกันว่าไอ้นี้เนื้อหวาน หรือ
บางคนยุงไม่กัด หนังมันหนา หรือไม่งั้นก็ไปหาเหล้ามากินซะจะได้กันอยู่ หรือยุงกัดมมัน
ไม่รู้สึกเจ็บ

สำหรับผมยุงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรำคาญนะครับ เวลายุงมันกัดผม บริเวณใหนของร่างกายก็ตาม
ผิวหนังผมก็จะเป็นตุ่มปวมขึ้นมา ทำให้เกา หรือเจ็บปวดจุดที่มันกัดนั้นๆ มันไม่ได้ปวด
เหมือนปวดขา ปวดเข่านะครับ หรือเหมือนปวดแผล แต่มันเป็นอาการปวดแบบยุงกัดนะ
แหละผมอธิบายไม่ถูก

น่าเบื่อมากสำหรับผมที่มักจะโดนยุงกัดบ่อยๆ จนเดี๋ยวนี้ต้องพกโลชั่นกันยุงเสมอๆ แทบจะ
ขาดไม่ได้เลยทีเดียว


วันนี้ก็เลยอยากแนะนำเสียง Ultra.sound สำหรับไล่ยุง เพื่อนๆลองเปิดดูนะครับว่ามันใช้
ได้ผลหรือเปล่า ของอย่างนี้ต้องทดลองกันให้มันรู้


เสียงสำหรับไล่ยุง 01 คลิก
เสียงสำหรับไล่ยุง 02 คลิก


โปรแกรมไล่ยุง
โปรแกรมนี้จะผลิตเสียงที่อยู่ในช่วงความถึ่ 16000Hz 20000Hz ซึ่งอยู่นอกเหนือการได้ยินของคนเรา แต่มันจะมีผลต่อสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่อาจจะรำคาญ
ช่วงความถึ่ของเสียงนี้


ลองโปรแกรมไล่ยุง ดาวโหลด

KP Anti Mosquitoes

 anti-mosquito.rar 
Ultrafobos anti mosquito software

ลองโปรแกรมไล่ยุง ดาวโหลด
Ultrafobos.zip
SEA Anti-Mosquitoes XP 2.0ลองโปรแกรมไล่ยุง ดาวโหลด
Ultrafobos.zip

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หาแหล่งสินค้าขายส่ง สำหรับเขาไปขายต่อ รายชื่อแหล่งซื้อสินค้าราคาทุน หรือจากหน้าโรงงาน ในประเทศไทย แหล่งใหญ่ๆ

+++++ รวมแหล่งสินค้าขายส่ง, แหล่งหาซื้อสินค้ามาขาย ทั่วประเทศ +++++

ใครที่กำลังหาแหล่งสินค้ามาขาย อาจจะมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อสินค้าราคาถูกได้ที่ไหน
ผมเลยรวบรวมข้อมูลแหล่งซื้อสินค้าราคาถูกมาเป็นแนวทางในการไปซื้อสินค้ามาขายครับ

==สำเพ็ง==
แหล่งขายส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ
มีสินค้าขายหลากหลายประเภท
 • - เครื่องประดับทุกประเภท ไม่ว่าจะตุ้มหู สร้อยคอ แหวน
 • - ของกิ๊ฟช็อป เช่น ตุ๊กตา พวงกุญแจ ที่ห้อยมือถือ
 • - เครื่องสำอาง เช่น ลิปสติก แป้ง ยาทาเล็บ น้ำหอม อายไลเนอร์
 • - กระเป๋าทุกรูปแบบ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเป้
 • - เครื่องเขียนต่างๆ สมุด ปากกา ยางลบ
 • - เสื้อผ้าเหมาโหล ผ้าเช็ดหน้า
 • - รองเท้าทั้งรองเท้าแตะ รองเท้าแฟชั่น รองเท้าส้นสูง

==ตลาดใหม่ดอนเมือง==
ขายเครื่องสำอางทุกประเภท ไม่ว่าจะลิปสติก ครีม มาสคาร่า ครีมกิโล อาหารเสริม บางร้านก็รับทำแบรนด์เครื่องสำอาง สำหรับคนสนใจทำแบรนด์ตัวเอง

==คลองถม==
ขายเครื่องมือช่าง อะไหล่นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก ของเล่น อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ต่างๆ
ถ้าชอบซื้อของมือสอง ให้มาคืนวันเสาร์ ที่ถนนมหาจักร จะมีของมาขายเยอะ
มีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ามือสองขาย เช่น กล้อง หูฟัง คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นเกมส์
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนทุกประเภท


==คลองถมเซ็นเตอร์==
ขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ม่านบังแดด ผ้าคลุมเบาะ พวงมาลัย แตร


==พาหุรัด==
แหล่งขายผ้า อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อผ้าไทย ชุดจีน ชุดอินเดีย หรือจะหาร้านที่รับตัดเสื้อผ้าตามสั่งก็มีอยู่หลายร้าน เช่น ชุดเชียร์ลีดเดอร์

==วงเวียนใหญ่==
ขายพวกเครื่องหนัง อุปกรณ์ทำเครื่องหนัง


==เวิ้งนาครเขษม==
เครื่องทองเหลือง เครื่องลายคราม เครื่องดนตรี และยังมีขายของเก่าอีกด้วย


==ประตูน้ำ==
แหล่งขายเสื้อผ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อยืด เสื้อเด็ก รองเท้า กระเป๋า
ที่ตลาดเช้าหน้าตึกใบหยก มีบริการสั่งซื้อสินค้าทางเรือจากทางประเทศจีนด้วย


==ห้างแพลตตินั่ม ประตูน้ำ==
มีเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแฟชั่นขายส่งเยอะมาก ทั้งรองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋าสวยๆ ของที่นี่ส่วนมากจะคุณภาพดีกว่าแถวประตูน้ำ


==โบ๊เบ๊==
เน้นเสื้อผ้าราคาถูก

==จตุจักร==
มีสินค้าแทบจะทุกประเภท ทั้งเสื้อผ้า ต้นไม้ งานเขียน งานศิลปะ เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ของใช้ในครัว หนังสือมือสอง สินค้า handmade อาหารขายส่ง และสินค้าที่ฝรั่งชอบ บางเจ้าผู้ผลิตก็มาเปิดร้านขายที่จตุจักรเองเลย สามารถติดต่อขอซื้อราคาขายส่งได้


==วัดสวนแก้ว==
ขายพวกของมือสองทุกประเภทที่มีคนนำมาบริจาคให้วัด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่า ทีวี ตู้เย็น เตียงไม้ นาฬิกาที่น่าสนใจก็คือเสื้อผ้ามือสองที่นี่มีราคาถูกมาก


==ย่านเสือป่า==
แหล่งขายอุปกรณ์มือถือ เคสมือถือ ซองหนัง ฟิลม์กันรอย ที่ห้อยมือถือ แบตมือถือ ที่ชาร์จแบต อุปกรณ์ไอที เครื่องมือช่าง

==ตลาดหลังการบินไทย==
เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เน้นของมีคุณภาพ ราคาสูง


==หลานหลวง==
แหล่งขายส่งน้ำหอม ขวดน้ำหอม


==สะพานเหล็ก==
เกมส์ เครื่องเล่นเกมส์ Modelการ์ตูน ของเล่นต่างๆเช่น รถบังคับ ของเล่นตามกระแสหาได้ที่นี่


==ตลาดปีนัง คลองเตย==
แหล่งสินค้าขายส่งขนมนำเข้า ขนมของฝาก ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ที่นอน ผ้านวม เครื่องใช้ไฟฟ้า

==ตลาดนัดพันธ์ทิพย์งามวงศ์งาน==
แหล่งขายสินค้ามือสอง พระเครื่อง ของสะสม ของเก่า เช่น เทปเพลง ซีดี เครื่องเสียง เสื้อผ้า รองเท้า ของเก่าประเภทต่างๆ

==ตลาดไท==
ผัก ผลไม้ อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเล ขนมปังปี๊บ ข้าวสาร


==ตลาดสี่มุมเมือง==
ผัก ผลไม้ ดอกไม้


==ปากคลองตลาด==
แหล่งดอกไม้ทุกประเภท


==ย่านไปรษณีย์กลางบางรัก==
เครื่องประดับเงิน

==ย่านเสาชิงช้า==

ขายเครื่องสังฆภัณฑ์ ของทำบุญ

==ตลาดไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่==
แหล่งขายสินค้าแฮนด์เมด สินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ เช่น เครื่องประดับ งานไม้แกะสลัก กระเป๋าถัก โคมไฟ เป็นต้น


==บ้านถวาย เชียงใหม่==
แหล่งขายไม้แกะสลักทั้งของใช้และของแต่งบ้านที่มีชื่อเสียงมายาวนาน


==โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว==
แหล่งขายส่งสินค้ามือสองโดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า บางส่วนเป็นของมือสองจากต่างประเทศ
บางเจ้าขายแบบยกกระสอบราคาถูก แต่ต้องตรวจสอบให้ดีๆ ก่อน เพราะบางทีในกระสอบอาจจะมีสินค้ามีตำหนิอยู่เยอะ


หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจหาสินค้ามาขายหรือต้องการขายสินค้าที่แหล่งสินค้าขายส่ง
ใครมีแหล่งสินค้าขายส่งที่อื่นๆหรือมีข้อแนะนำอะไรก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ที่มา

www.ThaiSMEfriend.com